توری حصاری

قیمت توری حصاری

قیمت سیم خاردار

قیمت سیم خاردار

قیمت پایه فنس

قیمت پایه فنس

قیمت گابیون

قیمت گابیون

قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی

قیمت توری مش

قیمت توری مش

قیمت توری حصاری

قیمت توری حصاری بافت انواع فنس از مفتول۱/۸ الی ۴ و در تمامی اندازه چشمه با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک و دستی

حصارهای فلزی با بافته شدن مفتول های فلزی در قطرهای مختلف و چشمه های مختلف تولید می شود.
از حصار جهت حصارکشی مکان های مختلف استفاده میشود. در سفارش پارامترهایی مانند عرض حصار، قطر مفتول  و اندازه چشمه باید مشخص باشد.
یک توری حصاری با کیفیت یک محافظ دارای مقاومتی طولانی – نصب آسان و امنیتی بالا می باشد .به طور مثال توری های حصاری گالوانیزه با مفتول های ویژه ای که یک لایه فلز روی سطح آنها را پوشانده بافته شده است.فلز روی موجب می گردد تا این توری ها در برابر رطوبت و عوامل محیطی تا ۵۰ سال دوام خود را حفظ نماید.

از جمله موارد کاربرد  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

استفاده از این نوع حصار برای حصارکشی باغات

استفاده از این نوع  برای زمین های ورزشی ، فرودگاه ها ، مراکز نظامی و پتروشیمی و…

مراحل اجرای حصارکشی:

مشخص کردن چهارگوش زمین

مشخص کردن نقاط نصب پایه ها

حفر چاله جهت کاشت پایه فنس

تراز و نصب پایه ها

نصب کمرکش

نصب بر روی پایه ها

قیمت فنس