قیمت طلا وسکه

طلا
۱۰,۰۳۹,۶۴۵ ریال
سکه
۹,۸۹۳,۹۷۲ ریال

 شاخص در روز جاری۱۶:۵۵:۳۴ 

خصیصهمقادیر
نرخ فعلی۱,۸۴۷٫۱
بالاترین قیمت روز۱,۸۴۷٫۱۷
پایین ترین قیمت روز۱,۸۳۵٫۴
بیشترین مقدار نوسان روز۲٫۴۳
درصد بیشترین نوسان روز۰٫۱۳%
نرخ بازگشایی بازار۱,۸۴۱٫۷۶
زمان ثبت آخرین نرخ۱۶:۵۵:۳۴
نرخ روز گذشته۱,۸۴۱٫۷۶
درصد تغییر نسبت به روز گذشته۰٫۲۹%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته۵٫۳۴

عملکرد

یک هفته۵۲٫۱۵۲٫۹۰۵۴%۱۳۹۹/۱۱/۱۶
یک ماه۱٫۸۶۰۰۰٫۱۰۰۸%۱۳۹۹/۱۰/۲۲
شش ماه۷۶٫۱۴۳٫۹۵۸۹%۱۳۹۹/۰۵/۲۱
یک سال۲۷۸٫۳۰۱۷٫۷۳۹۷%۱۳۹۸/۱۱/۲۲
سه سال۵۳۰٫۹۶۴۰٫۳۴۲۲%۱۳۹۶/۱۱/۲۱

یانگین متحرک (MA)

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA)۵ روز۱,۸۳۰٫۸۲
میانگین متحرک نمایی (EMA)۱۰ روز۱,۸۳۲٫۷۲
میانگین متحرک نمایی (EMA)۲۰ روز۱,۸۳۶٫۶۶
میانگین متحرک نمایی (EMA)۳۰ روز۱,۸۴۹٫۴۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)۵۰ روز۱,۸۴۷٫۶۴
میانگین متحرک نمایی (EMA)۱۰۰ روز۱,۸۶۶٫۳۸
میانگین متحرک نمایی (EMA)۲۰۰ روز۱,۸۵۳٫۱۰

 شاخص در روز جاری۱۶:۵۹:۵۶ 

خصیصهمقادیر
نرخ فعلی۱۱۹,۰۱۰,۰۰۰
بالاترین قیمت روز۱۱۹,۳۲۰,۰۰۰
پایین ترین قیمت روز۱۱۷,۳۸۰,۰۰۰
بیشترین مقدار نوسان روز۳۱۰,۰۰۰
درصد بیشترین نوسان روز۱٫۳۶%
نرخ بازگشایی بازار۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰
زمان ثبت آخرین نرخ۱۶:۵۹:۵۶
نرخ روز گذشته۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰
درصد تغییر نسبت به روز گذشته۳٫۰۲%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته۳,۴۹۰,۰۰۰

۵۰,۴۵۰,۰۰۰
قیمت روز
۱,۰۹۰,۰۰۰ (۲٫۲۱%)
تغییر روزانه
۲۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۰۹:۱۹
۲,۳۵۰,۰۰۰ (۴٫۴۵%)
تغییر ۳ ماهه
۵,۷۵۰,۰۰۰ (۱۲٫۸۶%)
تغییر ۶ ماهه
۲۷,۹۵۰,۰۰۰ (۱۲۴٫۲۲%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
انس طلا۱,۸۳۹٫۵۸(۰٫۱۴%) ۲٫۵۲۱,۸۳۵٫۴۰۱,۸۴۷٫۱۷۱۸:۰۵:۳۲
انس نقره۲۷٫۰۹(۰٫۱۷%) ۰٫۰۵۲۶٫۷۴۲۷٫۲۷۱۸:۰۵:۳۲
انس پلاتین۱,۲۵۲٫۱۵(۰٫۲۴%) ۳٫۰۵۱,۲۳۶٫۳۰۱,۲۸۱٫۰۵۱۸:۰۵:۳۲
انس پالادیوم۲,۳۴۶٫۷۵(۰٫۴۲%) ۹٫۷۵۲,۳۳۷٫۵۰۲,۳۷۳٫۵۰۱۸:۰۵:۳۲

قیمت طلا

قیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
طلای ۱۸ عیار۱۱,۶۴۹,۰۰۰(۲٫۲%) ۲۵۱,۰۰۰۱۱,۳۹۱,۰۰۰۱۱,۶۹۳,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
طلای ۲۴ عیار۱۵,۵۳۲,۰۰۰(۲٫۲%) ۳۳۵,۰۰۰۱۵,۱۸۸,۰۰۰۱۵,۵۹۱,۰۰۰۱۶:۵۸:۰۹
طلای دست دوم۱۱,۴۹۴,۱۶۰(۲٫۲۱%) ۲۴۸,۲۸۰۱۱,۲۳۹,۰۴۰۱۱,۵۳۷,۴۴۰۱۶:۵۹:۵۱
گرم نقره ۹۹۹۲۰۹,۸۰۰(۲٫۴۴%) ۵,۰۰۰۲۰۹,۸۰۰۲۰۹,۹۰۰۱۶:۳۰:۰۹

۵۰,۴۵۰,۰۰۰
قیمت روز
۱,۰۹۰,۰۰۰ (۲٫۲۱%)
تغییر روزانه
۲۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۰۹:۱۹
۲,۵۵۰,۰۰۰ (۴٫۸۱%)
تغییر ۳ ماهه
۵,۶۷۰,۰۰۰ (۱۲٫۶۶%)
تغییر ۶ ماهه
۲۷,۹۵۰,۰۰۰ (۱۲۴٫۲۲%)
نوسان سالیانه
طلاقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
مثقال طلا۵۰,۴۴۰,۰۰۰(۲٫۱۵%) ۱,۰۶۰,۰۰۰۴۹,۳۳۰,۰۰۰۵۰,۶۵۰,۰۰۰۱۶:۵۸:۵۲
مثقال / عیار جهانی۴۹,۶۷۲,۰۰۰(۲٫۹%) ۱,۳۹۹,۰۰۰۴۸,۴۰۷,۰۰۰۴۹,۷۶۶,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
مثقال / حواله دلار۴۹,۶۵۳,۰۰۰(۲٫۹%) ۱,۳۹۹,۰۰۰۴۸,۳۸۸,۰۰۰۴۹,۷۴۷,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
مثقال / بر مبنای سکه۵۲,۳۲۵,۲۰۰(۲٫۰۴%) ۱,۰۴۶,۷۰۰۵۱,۸۵۲,۷۰۰۵۲,۳۴۲,۹۰۰۱۶:۵۹:۵۲

قیمت

قیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
آبشده نقدی۵۰,۴۵۰,۰۰۰(۲٫۲۱%) ۱,۰۹۰,۰۰۰۴۹,۳۵۰,۰۰۰۵۰,۶۳۰,۰۰۰۱۶:۰۹:۱۹
آبشده معاملاتی۵۰,۴۵۰,۰۰۰(۲٫۲۱%) ۱,۰۹۰,۰۰۰۴۹,۳۵۰,۰۰۰۵۰,۶۳۰,۰۰۰۱۶:۰۹:۱۹
آبشده کمتر از کیلو۵۰,۵۱۰,۰۰۰(۲٫۲۱%) ۱,۰۹۰,۰۰۰۴۹,۳۹۰,۰۰۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
آبشده بنکداری۵۰,۵۶۰,۰۰۰(۲٫۲%) ۱,۰۹۰,۰۰۰۴۹,۴۴۰,۰۰۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰۱۶:۵۹:

سکه

 مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
۱۰,۰۳۹,۶۴۵ ریال
سکه
۹,۸۹۳,۹۷۲ ریال
دلار
۹,۵۳۶,۲۴۰ ریال
یورو
۹,۷۲۳,۶۹۲ ریال

 نمودار روز جاری

یک هفته۱۲,۹۰۰,۰۰۰۱۲٫۱۵۷۲%۱۳۹۹/۱۱/۱۶
یک ماه۸,۹۲۰,۰۰۰۸٫۱۰۲۵%۱۳۹۹/۱۰/۲۲
شش ماه۱۲,۷۶۰,۰۰۰۱۲٫۰۰۹۴%۱۳۹۹/۰۵/۲۱
یک سال۶۸,۱۲۰,۰۰۰۱۳۳٫۸۵۷۳%۱۳۹۸/۱۱/۲۱
سه سال۱۰۳,۵۷۵,۰۰۰۶۷۱٫۰۳۹۸%۱۳۹۶/۱۱/۲۲

 ‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA)۵ روز۱۱۲,۰۲۴,۴۴۴٫۴۴
میانگین متحرک نمایی (EMA)۱۰ روز۱۱۰,۷۹۱,۸۲۰٫۳۱
میانگین متحرک نمایی (EMA)۲۰ روز۱۰۸,۰۴۷,۳۴۹٫۳۵
میانگین متحرک نمایی (EMA)۳۰ روز۱۱۰,۵۲۹,۱۰۵٫۵۹
میانگین متحرک نمایی (EMA)۵۰ روز۱۱۲,۲۳۲,۸۳۰٫۶۴

قیمت سکه

قیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه امامی۱۱۸,۵۱۰,۰۰۰(۲٫۰۷%) ۲,۴۰۰,۰۰۰۱۱۷,۳۸۰,۰۰۰۱۱۸,۵۲۰,۰۰۰۱۶:۵۸:۵۲
سکه بهار آزادی۱۱۵,۹۸۹,۰۰۰(۳٫۵۷%) ۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰۱۱۶,۰۱۹,۰۰۰۱۶:۵۸:۰۶
نیم سکه۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۱٫۵۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳:۰۵:۱۶
ربع سکه۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۲٫۳۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶:۰۵:۳۷
سکه گرمی۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۴٫۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳:۰۵:۱۶

حباب سکه

قیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
حباب سکه امامی۶,۴۷۰,۰۰۰(۱۱٫۷۵%) ۷۶۰,۰۰۰۶,۲۷۰,۰۰۰۸,۰۱۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
حباب سکه بهار آزادی۳,۹۸۰,۰۰۰(۲۷٫۹۷%) ۸۷۰,۰۰۰۲,۸۳۰,۰۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
حباب نیم سکه۸,۹۹۰,۰۰۰(۲۳٫۰۳%) ۲,۰۷۰,۰۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰۱۰,۹۲۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۵۱
حباب ربع سکه۱۵,۹۷۰,۰۰۰(۳٫۶۳%) ۵۸۰,۰۰۰۱۵,۴۱۰,۰۰۰۱۶,۴۸۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۲۷
حباب سکه گرمی۱۱,۱۹۰,۰۰۰(۵٫۳۷%) ۵۷۰,۰۰۰۱۰,۳۴۰,۰۰۰۱۱,۳۰۰,۰۰۰۱۶:۵۹:۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *